Sjöleveranser med Muskö Sjötransporter

Timdebiteringen för lastning, körning, väntetid och lossning med ”Madelene” är 1875 kr/h inkl moms och debiteras per påbörjad halvtimme.
Minsta debitering är en timma.

Timdebiteringen, per leveranstillfällen, startar vid överenskommet klockslag på Muskö och avslutas när Madelene stängs av i hemmahamnen, efter utfört uppdrag och ev returavlastning.

Lastning och lossning som sker med kran utförs av Muskö Sjötransporter ev handlastning/lossning utförs av kundens egen personal.

Kunden står till fullo för att materialet är emballerat och paketerat så att detta kan lyftas med lyftstroppar utan att skadas eller falla vid kranlyft. Paketen skall även vara skyddade mot väta vid regn eller översköljning ombord. Paketens max vikt får inte överskrida 550 kg.

Kunden står för att materialet är till fullo försäkrat (ev självrisk står kunden för). Om Kunden inte kan försäkra materialet kan Muskö sjötransporters försäkring användas till ett värde av 50 000 kr, dock står då kunden för hela summan av värdet upp till självrisken som är 9 000 kr vid ev uppkommen skada.

Frakten sker till av kunden utsedd avlastningsbar brygga med ett vattendjup på minst 1,8 m vid bryggnocken. Skall lossning ske vid Strandkant skall vattendjupet vara 1,8 m 2,5 m ut från stranden och finnas en 20 m lång strandremsa. Yta att lossa materialet på skall också finnas inom 2 m från strandkanten (kranen sitter på mitten av båten).

Skall materialet plockas av för hand av kundens egen personal skall det finnas 1,8 m vattendjup 10 m ut från tänkt lossningsplats.
Muskö Sjötransporter har rätt att neka eller skjuta upp leveransen beroende på väder eller oförutsedda händelser (tex problem med utrustning, båt eller personal).

Muskö Sjötransporter äger rätten att avgöra, och dela upp leveransen till flera leveranstillfällen, om materialet är för skrymmande och/eller för tungt för att få plats vid ett leveranstillfälle.

Skall materialet levereras i förväg skall detta ankomma Muskö (Hyttavägen 79) senast kl 12,00 dagen före planerad leveransdag (tunnelhöjden är MAX 3,9 m). Avlastning med truck av ankommande gods, extra täckning och emballering utförd av Muskö Sjötransporter debiteras med 1875 kr/h.